ADAPTACIJA-RENOVIRANJE KUPATILA

KOMPLETNA ADAPTACIJA-RENOVIRANJE KUPATILA

Kompletna adaptacija-renoviranje kupatila se sastoji od sledećih radova:
1. Izrada troškovnika i ponude sukladno vašim željama i potrebama
2. Demontaža sanitarije i keramike
3. Instalacija vodovodnih instalacija – dovod i odvod
4. Instalacija elektro mreže
5. Priprema zidova i podova za postavljenje keramike
6. Hidroizolacija
7. Postavljanje keramike
9. Montaža sanitarije
10. Montaža elektro stvari
11. Odvoz šuta i otpada

Posedujemo radnu ekipu koja uskladjuje izvodjenje radova u vremenski interval koji odgovara stanarima i komsijama objekta na kojem izvršavamo naše radove.